Vyhlášení voleb do Školské rady při ZŠ a MŠ Dolní Cerekev, příspěvkové organizace

Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Dolní Cerekev, příspěvková organizace dle § 167, zák. 561/2004 Sb., školského zákona a dle Volebního řádu pro volby do školské rady ZŠ zřízené Městysem Dolní Cerekev.

Dle výše uvedených dokumentů vyhlašuje volební komise volby do školské rady při  Základní škole a mateřské škole Dolní Cerekev, příspěvková organizace (dále jen ZŠ)

  • nejpozději do 15. 5. 2020 14:00 hodin se přijímají přihlášky za kandidáty, ke stažení zde
  • kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře písemně na adresu ředitelství Základní školy a mateřské školy Dolní Cerekev, příspěvková organizace, Dolní Cerekev 26, 588 45 nejpozději do 15. 5. 2020 do 14:00 hodin nebo elektronicky na adresu zsdcerekev@zsdcerekev.cz
  • zveřejnění kandidátek od 16. 5. do 31. 5. 2020 na obvyklém místě ve vestibulu školy a na webových stránkách školy (www.zsdcerekev.cz)
  • na den 1. 6. 2020 je stanoven termín voleb zástupců pedagogických pracovníků
  • na období od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020 je stanoven termín voleb zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
  • Volby členů se uskuteční tajným hlasováním v budově ZŠ, Dolní Cerekev 26 z předem sestavených kandidátek a na Úřadu městyse Dolní Cerekev.
  • podrobnosti a průběh postupně zde