Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, § 71 a § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jakými způsoby se bude provádět hodnocení výsledků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Dokument zde.