Mimořádná opatření v oblasti školství

Další postup uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství by měl probíhat podle schváleného harmonogramu (viz zde http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi) v závislosti na vývoji epidemiologické situace

a to obdobným způsobem – prostřednictvím mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/ . Doporučujeme Vám pravidelně sledovat uvedené odkazy.