MRSK a třídní schůzky

Školní rok 2023/2024

Třídní schůzky – informace o prospěchu a chování v kmenových třídách 29. listopadu 2023 16:00
24. dubna 2024 16:00

Třídní důvěrníci 2023/2024

Výbor:

 • předseda                        p. Ladislav Kracl
 • zástupce předsedy         p. Lukáš Maňo
 • účetní                             p. Martina Přibylová

Zástupci tříd:

 • MŠ          p. Petra Nováčková
 • 1. třída    p. Martina Přibylová
 • 2. třída    p. Simona Kratochvílová
 • 3. třída    p. Ladislav Kracl
 • 4. třída    p. Lucie Jabůrková
 • 5. třída    p. Monika Vacková
 • 6. třída    p. Lukáš Maňo
 • 7. třída    p. Lenka Dvořáková
 • 8. třída    p. Jaroslava Pavelková
 • 9. třída    p. Julie Pádivá