Zápis do 1. třídy

Školní rok 2021/22

Zápis do 1. třídy školního roku 2021/22 je zpřístupněn do 21. dubna 2021 v elektronické formě. Na titulní straně našeho webu najdete banner, na který kliknete a otevře se přihláška ke vzdělávání. Další podrobnosti vám přijdou v mailu, který odbržíte spolu s vyplněnou přihláškou. Zvolíte si čas ve dnech 20. nebo 21. dubna 2021, který vám vyhovuje, k předání všech náležitých tiskopisů k zápisu do školy. Bohužel vzhledem k současné situaci ve státě není umožněna přítomnost zapisovaného dítěte ve škole, vás žádáme, abyste dodrželi všechna aktuálně platná hygienická opatření. Pokud budete žádat o odklad, doporučujeme mít připravenou zprávu z vyšetření v pedagogicko psychologické poradně.


Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku


Desatero pro rodiče dle MŠMT


Pokyny k odkladu školní docházky


obecné informace


žádost o přijetí


žádost o odklad


Seznam přijatých žáků