Zápis do 1. třídy

Školní rok 2022/23

Zápis do 1. třídy školního roku 2022/23 bude 20.4. 2022 od 12 do 16 hodin v budově školy. Prosíme, abyste dodržovali všechna aktuálně platná hygienická opatření. Pokud budete žádat o odklad, doporučujeme mít připravenou zprávu z vyšetření v pedagogicko psychologické poradně.


Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku

Desatero pro rodiče dle MŠMT

Pokyny k odkladu školní docházky

obecné informace

žádost o přijetí

zápisní list

poučení k zápisnímu lístku

žádost o odklad


Seznam přijatých žáků