Školská rada

Školská rada

Rozhodnutím zřizovatele byla na škole ustanovena na základě školského zákona, č. 561/2004 sb., školská rada. V ní jsou zastoupeni jednou třetinou zastupitelé Městyse Dolní Cerekev, pedagogický sbor a rodiče. Celkem má rada 9 členů. Mandát současných členů z řad pedagogů a zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků skončil v květnu 2020, proto byly vyhlášeny nové volby. Podrobnosti viz níže uvedené odkazy.

Školská rada tedy pracuje v novém složení:

předsedkyně – Ing. Monika Šindelářová

další členové(abecedně) – Alena Houčková, Mgr. Lucie Janíčková, Ing. Jarmila Kratochvílová, Petra Lepešková, Jaroslava Pavelková, Jiří Procházka, Mgr. Michaela Sopko, Bc. Iva Vláčilová, DiS.