Školská rada

Školská rada

Rozhodnutím zřizovatele byla na škole ustanovena na základě školského zákona, č. 561/2004 sb., školská rada. V ní jsou zastoupeni jednou třetinou zastupitelé Městyse Dolní Cerekev, pedagogický sbor a rodiče. Celkem má rada 9 členů. Mandát současných členů z řad pedagogů a zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků skončí v květnu 2023, proto byly vyhlášeny nové volby. Podrobnosti viz níže uvedené odkazy.

Seznam navržených kandidátů
Výsledek volby

Školská rada aktuálně pracuje v tomto složení:

předsedkyně – Ing. Monika Šindelářová

další členové(abecedně) – Alena Houčková, Mgr. Lucie Janíčková,  Mgr. Petr Kovář, Jaroslava Pavelková, Jiří Procházka, Mgr. Michaela Sopko, Bc. Iva Vláčilová