Slider

Vzdělávání je staré jako samo lidstvo.
Již od pravěku chápeme – ať už cíleně či nevědomky – nepostradatelnost předávání zkušeností, znalostí a dovedností pro nás všechny. A myslím tím skutečně každého, protože i ti zkušenější se učí od ostatních včetně dětí.

Nejen v naší škole a školce máme denně příležitost se setkat se zpětnou vazbou těch, pro které tu jsme. A nezřídka jsou pro nás zamyšlením nad tím, zda to, jakým způsobem jim předáváme to navíc, co umíme a víme, je to nejlepší, co pro ně můžeme udělat.

Projekt Dobrý den

Projekt Dobrý den vznikl ve snaze osvojit si základní každodenní samozřejmost nejen ve školním prostředí.

Dobrý den

Aktuality

Novinky z naší školy a školky

Odpoledne u koní

Ve čtvrtek 10. června jsme strávili krásné odpoledne. Využili jsme pozvání místních chovatelů koní, Vandy a Víti, a s druháky a třeťáky přišli k nim na návštěvu. Děti se dozvěděly, jak se pečuje o koně (krmení, kartáčování, čištění kopyt) a jak vypadá jezdecká výstroj. Nejvíc se všichni…

Více

Začátek června v mateřské škole

Začátek června v Mateřské škole jsme zahájili dnem dětí. Pro děti bylo připraveno Hasičské dopoledne a dopravní hřiště. Děti si mohly vyzkoušet práci hasičů, zkontrolovat a prozkoumat taje jejich hasičských aut, které byly pro některé děti hodně velké dobrodružství. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Procházkovi, Standovi…

Více

Předškoláci na dopravním hřišti

Předškoláci ve středu 9. června 2021 navštívili dopravní hřiště v Jihlavě. Tam na ně čekal lektor, který jim nejdříve vysvětlil pravidla při pohybu na hřišti. Děti již tedy vědí, že všechny dopravní prostředky jezdí po pravé straně a že je nutné dodržovat všechna pravidla, aby…

Více

Do kopce – z kopce

V pátek 11. června jsme si s dětmi z první třídy užili netradiční hodinu výtvarné výchovy přímo venku v přírodě. Byli jsme pozváni maminkou jednoho žáčka, paní Kovářovou, abychom se za ní vypravili na kopec nad obcí. Paní Kovářová nás nejdříve provedla areálem připravovaným na zítřejší festival. Na…

Více

Spolupracujeme