Slide 1

Vzdělávání je staré jako samo lidstvo.
Již od pravěku chápeme – ať už cíleně či nevědomky – nepostradatelnost předávání zkušeností, znalostí a dovedností pro nás všechny. A myslím tím skutečně každého, protože i ti zkušenější se učí od ostatních včetně dětí.

Nejen v naší škole a školce máme denně příležitost se setkat se zpětnou vazbou těch, pro které tu jsme. A nezřídka jsou pro nás zamyšlením nad tím, zda to, jakým způsobem jim předáváme to navíc, co umíme a víme, je to nejlepší, co pro ně můžeme udělat.

Projekt Bezpečná škola

Bezpečná škola květen

Hodnocení V rámci projektu Bezpečná škola jsme přišli v květnu na řadu my, druháci, s tématem „Jak si užít ve volném čase“. Vytvořili jsme pro své spolužáky…

Den otevřených dveří 2023

Projekt Dobrý den

Projekt Dobrý den vznikl ve snaze osvojit si základní každodenní samozřejmost nejen ve školním prostředí.

Dobrý den

Aktuality

Novinky z naší školy a školky

Školní zájezd do Beneluxu

V týdnu od 20.11. se 30 žáků 2. stupně a 2 učitelé zúčastnili zájezdu do západní Evropy. Užili jsme si Amsterdam, Brusel, Lucemburk a Štrasburk. Spousta nových informací a zážitků ať už při návštěvách historických památek, obchodních center měst a také Atomia a Mini Europe…

Více

Výuka v pondělí 27. 11. 2023

V tento den bude probíhat standardní výuka, nebude docházet k žádným změnám.

Více

Den stromů

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání si prvňáci, třeťáci a čtvrťáci připomněli Den stromů. Tematický den proběhl ve středu 8. listopadu. Děti v lese poznávaly stromy a ve smíšených družstvech si zahrály šifrovací hru zaměřenou na listnaté stromy, při které si ověřily své znalosti určování názvů stromů…

Více

Hudební výchova s hudebnicí

Ve středu 8. listopadu 2023 nás ve škole v rámci hudební výchovy navštívila výborná hudebnice, paní Jana Šuplerová. Se třeťáky a čtvrťáky tvořivým způsobem zopakovala poznatky o stupnici, dirigování a na základě našeho zpěvu vyvodila nový pojem – akord. Užívali jsme si její doprovody k písním…

Více

Spolupracujeme