Bezpečná škola květen

Hodnocení

V rámci projektu Bezpečná škola jsme přišli v květnu na řadu my, druháci, s tématem „Jak si užít ve volném čase“.

Vytvořili jsme pro své spolužáky několik aktivit. Především pro naše mladší kamarády byl výtvarný úkol: nakreslit a popsat vybavení výletníka. Jestli se má jednodenní výlet podařit, nesmíme zapomenout na vhodné oblečení, obuv a batůžek s veškerým vybavením, které můžeme potřebovat. Některé věci musíme mít vždycky s sebou, aby nám posloužily v nejrůznějších situacích a umožnily bezpečné putování. Všechny děti, které se zapojily, nakreslily pěkné obrázky s popisky, co si s sebou na výlet zabalit. Nejvíce se nám líbilo vybavení od Šáji, Verunky a Davídka z 1. třídy, Bětušky, Klárky a Mirečka ze 3.třídy a Anetky ze 4. třídy. Obrázky jsou vyvěšené na oknech a v našem školním koutku, ostatní se mohou inspirovat, aby jim na cestě nic nechybělo.

Pro starší žáky jsme připravili Táboření – rozdělení úkolů, co kdo udělá, podle toho, na kterou práci se hodí nejlépe. Byli jsme zvědaví, jak si s tím poradí, jak dobře se vzájemně znají a jak se budou chtít sami zapojit. Vyhodnotili jsme každou třídu (od 4. do 9.), sestavili týmy (z nejčastějších odpovědí) a výsledky předali třídním učitelům. Až pojedou někdy stanovat do přírody, bude se jim to hodit.

Během měsíce jsme navštívili každou třídu a vyzkoušeli znalosti našich spolužáků z oblasti požární ochrany. V testech s dvanácti otázkami bylo hodně správných odpovědí. Jen někteří nevěděli, že se v lese nesmí rozdělávat oheň, a že ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od lesa. Už to všichni víme, budeme opatrní a vždy budeme dodržovat základní pravidla pro rozdělávání ohně v přírodě. Nejúspěšnější řešitele jsme ocenili.

Poslední aktivitou byl úkol pro třídy: vytvořit deset základních pravidel, jak předcházet úrazům a na co si dát pozor, takové Desatero pro bezpečné léto. Léto je časem prázdnin, sportování, her a dovádění. Bohužel právě v létě se zraní nejvíce dětí, většina z nich zapomíná na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně bezproblémově dodržují. Děti s paní učitelkami vytvořily krásné a zajímavé výtvory, které visí na nástěnce k projektu a ve školním koutku.

Moc děkujeme dětem i učitelům zapojených do projektu, ocenili jsme jejich zájem a snahu a odměnili jejich výsledky tvoření.

Kamarádi, užijte si bezpečné prázdniny.

Krásné léto všem přejí druháci.

Fotografie zde

Předcházející