Výukový program v ZOO Jihlava

V úterý 6. června navštívili letos již podruhé žáci 1. a 2. třídy Zoo Jihlava. Tentokrát byl pro ně připraven program Hospodářská zvířata. Vše začalo v centru environmentální výchovy PodpoVRCH, kde jsme si společně zazpívali píseň Když jsem já sloužil. Poté začaly děti pracovat s obrázky hospodářských zvířat, hledaly a pojmenovávaly jejich zvířecí rodiny, určovaly užitek, který z nich máme a vybíraly vhodnou potravu pro jednotlivé druhy.

  V druhé části programu jsme prošli část ZOO a hledali jsme domácí zvířata přímo ve výbězích. Objevili jsme koně, ovce, králíky, slepice a další. Zastavili jsme se též v místě, které je nazvané Údolí včel a dětem byl vysvětlen význam tohoto drobného živočicha.

  Na závěr děti, které měly zájem, dostaly krmení a mohly je nabídnout ovečkám v nedalekém výběhu. Děti si tento program velmi užily. Foto zde.

                                                                                                         L. Šmikmátorová, P. Straková