Květen v MŠ

Květen jsme měli plný překvapení se spoustou zážitků, a nakonec jsme naše předškolní děti pasovali na předškoláky a zanedlouho jim z MŠ zamáváme naposled.

4. května si naše děti ze třídy Broučků připravily krátké představení básniček a písniček pro naše seniorky k oslavě Dne maminek. Děti vše zvládly a naše seniorky byly nadšené. Děkujeme za pozvání.

19. května byly naše děti ze třídy Motýlků pozvány na Vítání našich nejmenších občánků. Tentokrát vystupovaly na zahradě fary v Dolní Cerekvi, s paní učitelkou Alenkou a Jaruškou připravily pásmo písníček a básniček.

23. května jsme měli kompletně zrenovovanou novou třídu Motýlků. Po velice dlouhém odloučení se děti ze třídy Motýlků mohly vrátit zpět do svého prostředí, tedy v novém kabátku. Tímto bychom především chtěli poděkovat Městysi Dolní Cerekev za vybavení naší třídy a také zaměstnancům Městyse, kteří nám byli po celou tu dobu nápomocni. Moc děkujeme, kolektiv a děti MŠ.

24. května jsme mohli naši novou třídu prezentovat i široké veřejnosti u příležitosti Dne otevřených dveří, který byl velice úspěšný na návštěvnost i naší školky.

29. května jsme „Pasovali naše předškolní děti na školáky“. Program jsme tentokrát připravili netradičně s panem Milanem Řezníčkem a jeho kamarádem kouzelníkem. Při tak velké příležitosti jsme spojili i oslavu ke Dni maminek, kdy děti měly připravené pásmo básniček a písniček pod vedením třídních učitelek. Nakonec si mohly maminky se svými dětmi zatancovat na píseň od skupiny Lunetic „Jsi moje máma“. Všem děkujeme, za krásnou atmosféru panu Řezníčkovi, v neposlední řadě také rodičům, prarodičům a hlavně dětem. Velké poděkování patří paní Kalendové za přípravu KD.  Kolektiv MŠ

Veškeré fotografie naleznete v galerii.

Předcházející

Následující