Školská rada

Rozhodnutím zřizovatele byla na škole ustanovena na základě školského zákona, č. 561/2004 sb., školská rada. V ní jsou zastoupeni jednou třetinou zastupitelé Městyse Dolní Cerekev, pedagogický sbor a rodiče. Celkem má rada 9 členů. Mandát současných členů skončí v květnu 2017, proto jsou vyhlášeny nové volby. Podrobnosti viz níže uvedené odkazy.

Vyhlášení voleb do Školské rady 2017

Přihláška kandidáta

Seznam navržených kandidátů

Výsledek volby