Volba do Školské rady

Dne 1. 6. 2020 proběhne volba zástupců z řad pedagogů v budově školy. Vzhledem k současné situaci nemůže stejně proběhnout volba zástupců rodičů a zletilých žáků, proto ve spolupráci s Úřadem Městyse bude tato probíhat vhozením lístku dle pokynů do urny umístěné v budově městyse a v době přítomnosti pracovníků úřadu ve dnech 1. 6. až 5. 6. 2020.  Pokud máte dítě ve škole i školce, máte možnost volit dvakrát, tzn. za každé dítě jeden hlas. Ostatní podrobnosti zde.