Soutěž Ministerstva obrany – POKOS

V pondělí 25. května bylo ukončeno 39. kolo soutěžek problematice příprava občanů k obraně státu. Na základě mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19, která v rámci resortu Ministerstva obrany ČR přijali, byla soutěž prodloužena až do poloviny května. I v této době jsme nezaháleli a do soutěže se zapojili. Zadařilo se. Mezi výherci je naše žákyně Jana Kratochvílová.

„Jani, blahopřejeme Ti – v tomto školním roce už podruhé, věcnou cenu obdržíš poštou“.

Další soutěž bude z důvodu vzniklých opatření vyhlášena až v září. Přejeme všem hodně zdraví.