Dobrovolná docházka žáků 2. stupně – aktualizováno 5. 6. 2020

Na základě povolení MŠMT nabízíme možnost konzultací žákům druhého stupně počínaje dnem 8. června 2020. Škola se bude řídit tímto předpisem, doprovodný dopis ministra školství k němu si přečtěte zde. Rodičům žáků byl prostřednictvím mailů zaslán dotazník ke zjištění zájmu o tyto konzultace. Prosíme vyplnit nejpozději do 3. června 2020. Při prvním nástupu musí žáci kromě žáků 9. třídy, kteří již do školy chodili, předložit podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Konzultace pro každou třídu zvlášť budou probíhat ve dvou dnech v týdnu vždy od 8:00 do cca 12:00. Žáci 6. a 7. ročníku budou mít konzultace v úterý a ve čtvrtek, žáci osmého a devátého ročníku v pondělí a ve středu.

Rozvrh konzultací 6. třída  7. třída  8. třída  9. třída