Platby – oznámení rodičům

Platby za pracovní sešity, obědy, kroužky a družinu budou od září 2020 realizovány pouze elektronicky na účet školy č.: 86 – 2674060287/0100. Dále je třeba v poznámce k platbě uvést jméno dítěte, třídu a účel platby.