Poplatky za družinu a kroužky.

Poplatky za kroužky byly uhrazeny nejdéle do konce března, nevznikl tedy žádný přeplatek. Družina byla provozována i po znovuotevření školy v květnu. Vzhledem k nutnosti vytvoření více skupin, ve kterých se děti nesměly potkávat, vznikly vyšší náklady na její provozování. Místo dvou skupin bylo nutno vytvořit skupin pět. Po dohodě se zřizovatelem proto bylo rozhodnuto, že v důsledku této situace nevznikl nárok na vrácení jakékoliv částky.