Nabídka kroužků ve školním roce 2020/21

Kompletní nabídku najdete zde. Zájemci se přihlásí u vedoucího vybraného kroužku nejpozději do 18. 9. 2020.