Do kopce – z kopce

V pátek 11. června jsme si s dětmi z první třídy užili netradiční hodinu výtvarné výchovy přímo venku v přírodě. Byli jsme pozváni maminkou jednoho žáčka, paní Kovářovou, abychom se za ní vypravili na kopec nad obcí. Paní Kovářová nás nejdříve provedla areálem připravovaným na zítřejší festival. Na pódiu jsme se sešli s dětmi ze školky a společně jsme si zkusili složit a zazpívat písničku. Potom jsme postupovali stan po stanu a seznamovali jsme se s tím, co se v nich chystá. Nakonec byly děti požádány, zda by nepomohly s výzdobou do čajovny. Do dvojic dostaly malý dřevěný stoleček, barvičky a štětce a hodina mohla začít. Práce děti bavila a šla jim od ruky tak, že natřely i nedaleko stojící nádobu na čaj. Paní Kovářové velké díky za skvělý nápad a zpestření výuky. Foto zde.

                                                     L. Šmikmátorová