Beseda pro prvňáčky

V rámci tématu zaměstnání dospělých v prvouce jsme se ve škole setkali s tatínkem jedné z žaček, s panem Jiřím Procházkou. Ten pracuje jako hasič HZS v Třešti. Za dětmi přijel ve své uniformě a s sebou přivezl i svou výstroj potřebnou pro zásahy. Dětem velmi poutavě vyprávěl o tom, jak to u něj v zaměstnání chodí. Také jim vysvětlil, co k čemu při práci potřebuje a k jakým událostem jsou hasiči zváni. Na závěr si děti mohly všechny části výstroje prohlédnout, či přímo vyzkoušet. Všichni jsme si povídání užili a já touto cestou panu Procházkovi velmi děkuji, že si při své vytíženosti na nás udělal čas. Foto zde.

                                                                   L. Šmikmátorová

Následující