Zdravý životní styl

V pátek 24. září přijely za dětmi druhé třídy dvě paní lektorky z Centra primární prevence Vrakbar – Oblastní charity Jihlava. Po vzájemném představení si lektorky začaly s dětmi povídat o všem, co děti zajímá, baví, co mají rády a o čem si myslí, že je pro ně zdravé a prospěšné. Hravou formou s dětmi prošly veškeré oblasti zdravého životního stylu, jako je například stravování, péče o tělo, vhodné volnočasové aktivity nebo potřeba mít kolem sebe dobré kamarády. Děti se aktivně zapojovaly a ověřily si již dříve nabyté vědomosti formou jiných aktivit. Za připravený preventivní program oběma lektorkám děkujeme. Foto zde.