!!!Máme školní parlament!!!

Jak funguje?

Z každé třídy si žáci zvolili jednoho zástupce, který je bude reprezentovat na schůzkách parlamentu, které se budou konat jednou za měsíc (případně dle potřeby).

Na svoje zástupce (popř. na paní učitelku Danu Zinkovou) se děti mohou obracet se svými nápady, ale také s tím, co je ve škole těší nebo trápí.

Všechno na setkání probereme a předáme vedení školy. Jednotliví zástupci také budou o průběhu schůzky informovat svoje třídy.  Pokud jim něco „uteče“, každý může kouknout na nástěnku, tam bude viset zápis o tom, co se „na parlamentu“ řešilo.

Zástupci tříd ve školním parlamentu

1.Lucie Holcová
2.Alžběta Procházková
3.Kryštof Pavelka
4.Aneta Maňo
5.Nelly Kalinová
6.Šimon Jůda
7.Tereza Persy
8.Tereza Houčková
9.Kateřina Jabůrková
Uč.Mgr. Dana Zinková

Pravidla školního parlamentu

Členové parlamentu (vždy jeden zástupce za třídu od 1. do 9. ročníku)

 • jsou voleni svými spolužáky vždy na začátku školního roku, v nutném případě mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni, na jejich místo je pak zvolen jiný člen – třídní zástupce
  • scházejí se pravidelně každý měsíc (případně dle potřeby)
  • účastní se schůzek a přicházejí včas (případně se včas omluví a zajistí za sebe náhradu)
  • mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas
  • spolupracují v týmu, nepřekřikují se, respektují názory ostatních
  • z jednání parlamentu předávají spolužákům nezkreslené informace
  • z každého jednání parlamentu pověřený člen vyhotoví zápis

Úkoly školního parlamentu

 • aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy
  • více komunikovat s vedením školy a s učiteli
  • aktivně se zapojovat do akcí školy
  • školní parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy

Předcházející

Následující