Začátek června v mateřské škole

Začátek června v Mateřské škole jsme zahájili dnem dětí. Pro děti bylo připraveno Hasičské dopoledne a dopravní hřiště. Děti si mohly vyzkoušet práci hasičů, zkontrolovat a prozkoumat taje jejich hasičských aut, které byly pro některé děti hodně velké dobrodružství. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Procházkovi, Standovi a Pepíkovi za přípravu na hasičský den pro naše nejmenší.

Tento rok jsme zahájili tradici s předškoláky, kteří jdou od září do školy – Dopravní hřiště v Jihlavě. Děti byly nadšené z nového prostředí dopravního hřiště, zážitek byla i jízda MHD v Jihlavě. Velký dík panu Moravcovi z dopravního hřiště za umožnění a starostlivost o naše Předškoláky.

Poděkování patří také paní Kovářové a paní Vackové za exkurzi na festivalu NA KOPCI. Děti si mohly vyzkoušet spoustu nových věcí, zahrát si na zpěváky na pódiu, viděly ukázku přípravy čaje v originální čajovně, týpí z dob indiánů, malířský koutek, občerstvení.

Touto cestou ještě jednou moc děkujeme všem, kteří nám pomáhali, za jejich ochotu a vstřícnost – za všechny děti a kolektiv z mateřské školky.

Následující