Výuka v pondělí 27. 11. 2023

V tento den bude probíhat standardní výuka, nebude docházet k žádným změnám.

Předcházející