V rámci environmentální výchovy a vzdělávání si prvňáci, třeťáci a čtvrťáci připomněli Den stromů. Tematický den proběhl ve středu 8. listopadu. Děti v lese poznávaly stromy a ve smíšených družstvech si zahrály šifrovací hru zaměřenou na listnaté stromy, při které si ověřily své znalosti určování názvů stromů podle jejich listů a plodů. Odměnou byla správně vyluštěná tajenka a sladká dobrůtka. Na závěr pobytu v lese děti postavily z přírodnin domečky pro lesní skřítky. Foto zde.