Výlet Poděbrady

V úterý 27. června se celý první stupeň vydal na školní výlet. Nejdříve jsme navštívili centrum řemesel Botanicus v Ostré. Po společné prohlídce středověké vesničky jsme si vyměnili ve směnárně koruny za středověké groše. Děti si mohly vyzkoušet různá řemesla (drátenictví, hrnčířství, kožařství, ražbu mincí). Rýžovali jsme zlato, vyráběli svíčky, loutky, ruční papír, tiskli knihu, zdobili perníčky, oblíbená byla také výroba lněného provazu. Kdo měl zájem, mohl se projít v přilehlých bylinných zahradách s labyrintem. Čas zde velmi rychle uběhl, někteří si kvůli dílničkám nestihli dojít ani do místní hodovny na bramborovou placku nebo něco sladkého.

 Poté nás autobus převezl do Poděbrad, kde jsme se na kolonádě občerstvili zmrzlinou nebo ledovou tříští. Na náměstí jsme se dozvěděli (někteří osvěžili) pár informací o Jiřím z Poděbrad. Svižným krokem jsme přešli k přístavu, kde na nás čekala loď se stejným názvem. Pluli jsme až k soutoku Labe s řekou Cidlinou. Naučnou stezkou podél řeky Cidliny jsme došli do vesnice Libice nad Cidlinou. Zde nás čekalo naše poslední zastavení u památníku hradiště rodu Slavníkovců a sochy sv. Vojtěcha. Zde náš výlet končil, poté už hurá domů. Foto zde.