Vyhodnocení duben – Moje okolí a já

V dubnu pokračovala v celoročním projektu „Bezpečná škola“ třetí třída s tématem „MOJE OKOLÍ A JÁ“. Třeťáci si připravili pro své spolužáky fotografickou soutěž s názvem „Místo, kde je mi dobře“. Zadáním bylo vyfotografovat místo v Dolní Cerekvi, které děti považují za hezké, kam rádi chodí a kde je jim dobře. Fotografii poslalo 10 dětí z 1. stupně. Třeťákům se nejvíce líbila fotografie Honzíka Svobody. Odměnili jsme však všechny soutěžící. Soutěžní fotografie si můžete prohlédnout zde.

V polovině měsíce jsme zájemcům roznesli vědomostní kvízy o Dolní Cerekvi. Kvíz byl odlišný pro menší děti (1. a 2. třída) a starší žáky, kteří by už o Cerekvi měli něco znát z prvouky nebo občanské výchovy. V kategorii menších dětí byla účast téměř stoprocentní. V kategorii starších se zúčastnilo 23 žáků. Většina řešitelů prokázala výborné znalosti o Dolní Cerekvi a podle úspěšnosti byla třeťáky odměněna. Fotografie zde.

V pátek 21. dubna se všechny třídy zapojily do akce „Čistá Vysočina“. Sbírali jsme odpadky podél silnic v okolí Dolní Cerekve.

Využili jsme také nového čtenářsko-odpočinkového prostoru a vytvořili zde pro zájemce fotokoutek k příležitosti Dne Země.

Během celého měsíce jsme se ptali dětí ve škole, učitelů, ale i rodičů a dalších občanů Cerekve, které jsme potkali mimo školu, na naši anketní otázku „Proč je mi v Dolní Cerekvi hezky?“ Nejčastější odpověď dětí se týkala krásné přírody v okolí, neporušené krajiny, klidu. Druhá nejčastěji zmiňovaná oblast odpovědí u dětí (první u dospělých) byla vztahová: mám tu kamarády, rodinu, domov. Známe se, chováme se k sobě hezky, máme dobré vztahy. Co víc si můžeme přát J Mnoho dětí ocenilo místní sportoviště, hřiště, halu a možnost trénovat házenou či hasiče. Podrobné výsledky ankety jsou vystaveny v prostorách školy a zde.

Děkujeme rodičům za krásné ceny a sladkosti, které nám darovali na odměny pro soutěžící.

Děkujeme všem, kteří se do našeho projektu zapojili J