PodPovrch ZOO Jihlava

Dne 11. dubna se žáci šestého a sedmého ročníku zúčastnili výukového programu Letem plazím světem. Program nás seznámil s plazími řády a jejich zástupci. Součástí byla ukázka přírodnin a živých exponátů, které si mohly děti osahat. Během programu jsme si prohlédli Tropický pavilon, kde děti plnily úkoly. Program prohloubil učivo probírané v sedmém ročníku, přičemž žáci předvedli velké znalosti tohoto tématu. Foto zde.