Tříkrálové vyučování

Svátek Tří králů připadá na 6. leden, který je současně posledním dnem Vánoc. S druháčky jsme si přečetli příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi a připomněli tradice spojené s tímto svátkem. Děti si vypracovaly pracovní listy, zvládly Tříkrálový kvíz a namalovaly obrázky. Foto zde.