Školní družina – vánoční besídka v kostele

Ve středu 21.12. proběhla v kostele Máří Magdalény vánoční besídka školní družiny. Děti ze školní družiny si pro své rodiče, jako dárek pod stromeček, nacvičily různá vystoupení. Zazpívaly, zarecitovaly, zahrály na hudební nástroje a na závěr zahrály divadlo o narození Ježíška. Foto zde.

Děkujeme všem přítomným za vytvoření krásné vánoční atmosféry.