Sportovní den

V pátek 23. června proběhl již další sportovní den. Učitelky, vychovatelky a další členové sboru si pro děti připravily spoustu nejrůznějších úkolů s různou tématikou. Byly to sportovní disciplíny, matematické hlavolamy, znalosti zdravovědy, střelba ze vzduchovky a další. Počasí všem přálo a sladké zmrzlé překvapení zajištěné Unií rodičů přišlo vhod. Foto zde.