Setkání absolventů

V pátek 21. října navštívili naši školu bývalí žáci, kteří ukončili školní docházku v roce 1970. Sešli se zde po 52 letech i s paní třídní učitelkou. Prohlédli si školu, zavzpomínali na svá školní léta, na učitele i na spolužáky. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další setkání.