Program prevence dětských úrazů

V pátek 11. června měli třeťáci program prevence dětských úrazů. V tříhodinovém cyklu si děti s paní lektorkou rozšířily své poznatky o různých nebezpečích, se kterými se mohou potkat doma, ve škole, v dopravě a venku. Všichni žáci se aktivně se zapojili do besedy, pracovali ve skupinách, soutěžili a vyzkoušeli si poskytnutí první pomoci, včetně masáže srdce. Je důležité si stále připomínat, jaká nebezpečí mohou dětem hrozit a především, jak jim předcházet. Foto zde.

Předcházející

Následující