Jóga v trávě

V průběhu distanční výuky jsme začali cvičit jógu ve 2. a 3. třídě. Potkávali jsme se přes Teams. Když začaly děti chodit do školy, s jógou jsme pokračovali ve třídě.

Poslední lekci před prázdninami jsme s chutí zakončili venku v přírodě. Počasí bylo jako malované a my jsme si protáhli tělíčka venku na čerstvém vzduchu za hudebního doprovodu. Děti dostaly zasloužené diplomy a poděkování za čtyřměsíční práci. Jóga nás všechny obohatila a věříme, že se jí budeme věnovat i v příštím školním roce. Foto zde.

Předcházející