Nová opatření v souvislosti s epidemiologickou situací

Usnesení vlády zde

Informace pro školy a školská zařízení o vydání nařízení KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STRANICE zde

Nařízení KHS Kraje Vysočina zde