Mimořádné opatření

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví CŘ jsou od 25.2 2021 do odvolání všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinny při pobytu uvnitř budovy školy a školky nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující specifické požadavky (např. FFP2/KN 95, ČSN EN 14683+AC – nanoroušky). Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.     

      Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.     

     Výjimku z tohoto opatření mají jen děti v mateřské škole a děti do dvou let věku.