Listopad: Aby nám tady bylo hezky!

Startovací super říjen je za námi. Navazujeme dalším tématem v našem projektu Bezpečná škola. A na co se můžeme těšit?

Test o slušném chování – 15 otázek, různé pro 1. a 2. stupeň

Vytvoř značku –vytvoření dopravní značky na téma „slušné chování“, která bude vystavena a nejlepší piktogram bude odměněn

Měsíc slušného chování – každou středu o velké přestávce budou žáci 8. třídy monitorovat situaci na chodbách

Scénka o slušném chování – popisující nějaký problém a správnou a slušnou reakci

Zapomínky – k slušnému chování patří i zodpovědnost a svědomitost – proto tento měsíc vyhlašujeme „Měsíc bez zapomínek“. Třída, která průměrně na počet žáku dostane nejméně zapomínek, bude odměněna.