!Hlasujte pro náš stromeček!

 

Soutěž s Jihlavskými listy

Jak hlasovat?
Hlasování pomocí kuponu v JL
První hlasovací kupon se v Jihlavských listech objeví 1.12, další kupony pak budou také ve vydání 4.12., 8.12. a 11.12. 
Kupon z novin má dvojnásobnou hodnotu.
Hlasování na internetu
Hlasovat pro stromeček bude možné také na internetových stránkách www.jihlavske-listy.cz/stromecky, kde bude hlasování spuštěno o den později než v novinách, tedy 2. prosince. Hlas na internetu má hodnotu jednoho bodu. Na stránkách bude taktéž k vidění kompletní galerie ze zdobení stromečků. 
Hlasování probíhá do 13. prosince.
Všechny hlasující bychom chtěli upozornit, že hlasy, které vidí na internetu, nejsou konečné a nijak neurčují pořadí stromečků. Konečné pořadí se určuje vždy až po ukončení hlasování (jak internetového, tak pomocí kuponů), kdy budou k internetovým hlasům přičteny hlasy z kuponů.
Jelikož hlasy z kuponů mají dvojnásobnou hodnotu, může tak jejich počet zásadně ovlivnit pořadí.