Exkurze SŠ stavební

Ve středu 15.9.2021 navštívila 8. a 9. třída Střední školu stavební v Jihlavě. Žáci se dozvěděli informace o jednotlivých oborech, organizaci studia, stipendiích a přijímacím řízení, prohlédli si některé prostory školy a zkusili si práci v počítačovém programu pro návrh staveb. V rámci exkurze jsme také zavítali do pracoviště v Heleníně, kde mohli žáci vidět dílny pro jednotlivé obory a vyzkoušeli si z přichystaných dřevěných dílů sestavit podložku pod hrnec.

Fotografie naleznete zde