Exkurze do Brna

V úterý 26. března 2024 navštívila 3., 4., 5. a 6. třída Brno. První zastávka byla ve zrekonstruované brněnské hvězdárně, kde jsme v Digitáriu zhlédli program „Cesta sluneční soustavou“.

Poté následoval přesun do Vida centra. Zde jsme se rozdělili do tří skupin a aktivně se účastnili programu „O vodě“ v laboratořích.

Po skončení programu jsme si mohli vyzkoušet interaktivní exponáty, díky kterým jsme objevovali, jak funguje svět kolem nás. Mohli jsme rozpoutat tornádo, pokusit se ustát zemětřesení, v rotující místnosti si užít účinky odstředivé síly, pohrát si s oceánem v lahvi, vypustit horkovzdušný balón.  Pochopili jsme, co způsobuje ničivou povodeň, zahalili jsme město do husté mlhy, na vlastní kůži si zažili vichřici a vyzkoušeli jsme si moderování počasí. Pokusili jsme se masáží srdce zachránit lidský život, změřili jsme si, jak vysoko vyskočíme a jaký máte postřeh. Zkusili jsme si, jak vidí lidé se zrakovými vadami, vyndali ježka z klece a řešili další zapeklité šifry a hlavolamy.

Návštěvu Vidy jsme zakončili science show Aero, ve které měli někteří z nás možnost se aktivně zapojit. Viděli jsme levitující žárovku a pokusy, díky kterým jsme pochopili, co je to vztlak i proč je důležitý tvar křídel. Seznámili jsme se také s Magnusovým jevem, kterého využívají konstruktéři letadel i fotbalisté při střílení gólů.

Foto zde.

Následující