Dopravní hřiště

V pátek 12. dubna 2024 se 4. třída vydala do Jihlavy na dopravní hřiště. Již na podzim jsme tu absolvovali první část teoretické a praktické dopravní výuky. Děti se učily základní pravidla provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty i chodce. Teoretické vědomosti si poté vyzkoušely v praxi při jízdě na kole a procvičovaly si návyky, jež jsou nutné pro bezpečný provoz na komunikaci. Foto zde.