Čistá Vysočina 2022

Opět jsme se zapojili do akce “Čistá Vysočina”, během které jsme se všichni včetně školkáčků vydali do bližšího i vzdálenějšího okolí obce a sbírali odpadky, které jsme našli podél cest a silnic. Na cestu děti dostaly malou svačinku a počasí nám také celkem přálo. Považujeme celou akci za moc zdařilou. Pár fotografií je zde. Nalezené věci děti inspirovaly k vytvoření hudby. Podívejte se zde a zde. A ještě zde.