Beseda o včelařství

V úterý 19. dubna za dětmi z první až čtvrté třídy přijela paní Ing. Michaela Neumannová z Eurocentra Jihlava, která si pro ně připravila besedu o včelařství. Děti se dozvěděly spoustu nových věcí o včelařích, jejich vybavení a o tom, jak to vypadá v úlu. Zjistily, že každá včela má v úlu svou práci a během svého života vystřídá řadu povolání. Během povídání si děti získané informace ověřovaly v pracovních listech, které na začátku obdržely. Na závěr besedy si každé dítě samo umotalo svíčku ze včelího vosku. Dětem se beseda i tvoření svíček moc líbily. Foto zde.

Předcházející