Zakončení školního roku 2019/2020

 

S blížícím skoncem školního roku vydalo MŠMT další opatření, kterými se musíme řídit. Doprovodil ho i ministr školství svým dopisem a zároveň byl vydán letáček s hlavními informacemi. Děti, které nyní nechodily do školy si mohou přijít dne 26. června pro vysvědčení, musí ale přinést podepsané čestné prohlášení. Přejeme všem hezké prázdniny a těšíme se na shledání v září, kdy už snad bude vše normální.