Základní školy – manuály, uvolňování - aktualizováno

  • Důležité upozornění: pokud při nástupu do základní školy, resp. mateřské školy, neodevzdá dítě nebo jeho zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení s aktuálním datem, nebude takové dítě zařazeno do skupiny a nemůže se účastnit výuky.
  • Manuál k provozu základních škol je ke stažení ZDE.
  • Manuál k provozu mateřské školy je ke stažení ZDE.
  • Školy včetně soukromých musejí žákům 1. stupně (předpoklad od 25. května) a žákům 9. tříd (od 11. května) umožnit osobní přítomnost ve škole, nelze postupovat tak, že by se škola z nejrůznějších důvodů neotevřela.
  • Pokud rodiče žáka projeví zájem o výuku dítěte v rámci školní skupiny, ale předem avizují, že dítě nastoupí do školy později než 11., respektive 25. května, je možné takového žáka do školní skupiny přijmout. Čestné prohlášení stačí podepsat při prvním vstupu žáka do školy, ovšem podmínka bezinfekčnosti platí celou dobu pobytu ve škole.
  • Nová nařízení vlády související s provozem škol:
  • Mimořádné opatření k nošení ochranných prostředků zde
  • Mimořádné opatření o omezení provozu škol a školských zařízení zde