Zájmové kroužky na školní rok 2022/2023

Seznam zájmových kroužků byl zaslán všem zákonným zástupcům na informační systém Bakaláři. Děti si mohou přihlášku vyzvednout u svých třídních učitelů a doručit zpět do školy do 20.9.