Zadávání úkolů

Od pondělí 16. března 2020 budou dětem zadávány úkoly prostřednictvím webu školy. Najdete je ve složce v levém menu zcela nahoře nebo proklikem zde. Další podrobnosti budou následovat. Veškeré úkoly možno konzultovat prostřednictvím mailu příslušného vyučujícího nebo třídního učitele.