Výroba rostlinné, živočišné a bakteriální buňky v 6. ročníku

Poměrně složité téma zabývající se strukturou rostlinné, živočišné a bakteriální buňky jsme si se žáky 6. ročníku zjednodušili. Děti si společně ve skupinkách vyrobily vlastní buňky, které jim budou sloužit jako názorné pomůcky a mohou si je vystavit ve své třídě. A jaký byl postup práce? Žáci obdrželi pouze vyřezaný tvar dané buňky z polystyrenu, potřebné pomůcky k výrobě a návod, který detailně popisoval, jak při výrobě postupovat. Součástí každé buňky je i patřičná legenda, která zpřehledňuje samotnou pomůcku. Děti mají teď již celkem jasno mezi mnohdy složitými a odbornými názvy. Žáky práce velmi bavila, výsledek práce hodnotíme jako velmi povedený a efektivní. Foto zde.