Vyhodnocení březen – “Jsem SUPER!”

V měsíci dubnu probíhalo na naší škole sedmé kolo celoročního projektu „Bezpečná škola“. V tomto měsíci se čtvrtá třída zhostila tématu JSEM SUPER! Pro spolužáky si děti připravily několik aktivit.

První týden byl vyhlášen jako „Týden vzájemného i „sebe“ oceňování“. V tomto týdnu se žáci měli snažit všímat si všech lidí okolo sebe a chválit je za jejich dobré skutky, vlastnosti či úspěchy. Také měli za úkol všímat si sami sebe a svých úspěchů, jakkoliv drobných, hlasitě se za ně chválit a oceňovat. Výsledek jejich snažení byl vyhodnocen pomocí dotazníku.

Druhý dubnový týden byl vyhlášen jako „Týden talentů“, kdy mohli žáci, kteří u sebe objevili talent jakéhokoliv druhu, vyfotit či natočit a poslat na adresu třídní učitelky čtvrté třídy. Několik odvážlivců se skutečně našlo, a tak byly jejich talenty sestříhány do krátké videokoláže.

Ve třetím týdnu bylo vyhlášena celotřídní aktivita – „Tvorba myšlenkové mapy“ na téma NAŠE SUPER TŘÍDA“. Třídy měly ve spolupráci s paní učitelkami vymyslet důvody, proč je jejich třída super a výtvarně tyto myšlenky zpracovat ve formátu myšlenkové mapy. Výsledná díla jednotlivých tříd jsou vystavena v prostorách školy.

Poslední březnový den přišli žáci čtvrté třídy shrnout a uzavřít tento měsíční projekt. Ve všech třídách pustili žákům i paní učitelkám výslednou videokoláž a shrnuli výsledky ostatních aktivit. Třídy, které vytvořily myšlenkové mapy byly oceněny, stejně tak i jednotlivci, kteří se odvážili podělit se s námi o svůj talent.

TÝDEN VZÁJEMNÉHO I „SEBE“ OCEŇOVÁNÍ

Shrnutí

  1.    Zúčastnil/a ses týdne vzájemného a “sebe” oceňování? 

ANO – 43                                          NE – 39

  •   Koho se ti podařilo ocenit?

kamarády, spolužáky, učitele a rodinu, nebo prostě všechny, kteří to potřebovali.

  •    Za co jsi dotyčné/ho ocenil/a?

za dobré známky, pomoc a zastání, starostlivost, za dobré výkony a úspěšnost v mimoškolních aktivitách, za dobrou spolupráci, aktivitu v hodinách a kamarádský přístup, úsměvy a odvahu.

  •   Co jsi při oceňování druhých cítil/a?

radost, lásku, hrdost, spokojenost, měli dobrý, hřejivý, hezký či příjemný pocit, z druhých cítili vděčnost, štěstí a to, že byli rádi za toto ocenění, někteří pociťovali také soucit a to, že dělají správnou věc, dva z odpovídajících necítili nic a jeden se cítil unaveně.

  •     Jaká byla reakce těch, které jsi ocenil/a?

poděkování a vyjádření radosti, bylo vidět také překvapení a potěšení z ocenění, také okouzlení, štěstí, smích či úsměv a vyjádření platnosti kamarádství. V jednom případě zaznělo „dávej si pozor“ a ve čtyřech případech nenastala reakce žádná.

  •   Za co jsi ocenil/a sám/a sebe?

Za školní úspěchy, úspěchy v mimoškolních aktivitách, úspěch v plaveckém kurzu, také se oceňovali za trpělivost, domácí práce a kuchařské úspěchy, za to, že ráno vůbec vstali z postele a vše za celý den zvládli, jeden odpovídající se ocenil za celý svůj život, jeden za všechno a dva odpovídající se za nic neocenili.

  •  Jak jsi se při tom cítil/a?

většinou dobře a šťastně, krásně, příjemně a radostně, cítili hrdost a pýchu, cítili také to, že by to mělo být běžné se ocenit, ale že to není snadné, čtyři odpovídající necítili nic a jeden se cítil opět unaveně.

  •  Poznámka – pokud bys ještě rád něco doplnil/a k tomuto týdnu vzájemného a “sebe” oceňování, můžeš zde:  

Chtělo by to dělat častěji

Bylo to dobrý

Miluju sama sebe

Ráda jsem si to vyzkoušela

Byl to super nápad, hezký týden, měsíc… hezký projekt. Děkujeme vám 🙂

Opakovat častěji

Byla to zábava

Líbí se mi nápad!

Je to hezké, když ostatní oceníš

  •    Pokud jsi odpověděl/a v první otázce NE, uveď zde důvod, proč jsi se tohoto týdne nezúčastnil/a:

Důvod těch, kteří se akce nezúčastnili, bylo především to, že zapomněli (16), nechtěli se účastnit (5), nevěděli o akci (7), neví proč se neúčastnili (2), neměli čas (2) a jeden odpovídající uvedl „lenost“.

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM MOC DĚKUJEME ZA TO, ŽE SE DO PROJEKTU ZAPOJILI 😊