Vítání občánků

Děti z MŠ tradičně vystoupily s písničkovým programem na vítání občánků 15.10. v obřadní síni městyse. Patří jim (a samozřejmě také paním učitelkám) velké poděkování za přípravu a jejich šikovnost a nebojácnost.