Poplatky za družinu, mateřskou školu a kroužky

S ohledem na uzavření školy byla stanovena výše úplaty

mateřské škole za částečně přerušený provoz v březnu ve výši 250 Kč

mateřské škole za úplně nebo částečně přerušený provoz v dalších měsících ve výši poměrné částky k délce uzavření, konkrétní částka bude stanovena vždy na konci příslušného měsíce

ve školní družině za částečně přerušený provoz v březnu ve výši 50 Kč

ve školní družině za úplně nebo částečně přerušený provoz v dalších měsících ve výši poměrné částky k délce uzavření, konkrétní částka bude stanovena vždy na konci příslušného měsíce

úhrada za kroužky za měsíce duben a květen nebude vybírána vůbec.

Veškeré platby budou vyúčtovány po znovuotevření školy, případné přeplatky budou vráceny na účet. Vyhrazujeme si však právo na přehodnocení tohoto rozhodnutí v souvislosti s aktuální situací.